Δράσεις από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τα πλαστικά στα ΚΥΤ των νησιών

Δράσεις από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τα πλαστικά στα ΚΥΤ των νησιών

Δράσεις προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την προσφυγική κοινότητα στο πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ΚΥΤ της Λέσβου, Χίου και Σάμου που υλοποιείται με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Συγκεκριμένα:

• Το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, εθελοντές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπρόσωποι της εθελοντικής ομάδας «Λέσβος χωρίς Πλαστικά» και ωφελούμενοι του Προγράμματος, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου, οι οποίοι ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν με την ουσιαστική συμβολή της IRC (International Rescue Committee), ένωσαν τις δυνάμεις τους και καθάρισαν τις ακτές της Παναγιούδας Λέσβου. Στη δράση αυτή συλλέχθηκαν 211 κιλά απορριμμάτων, με την πλειοψηφία αυτών (77%) να αφορούν πλαστικά είδη (κυρίως πλαστικά μπουκάλια).

• Την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021, εθελοντές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συγκεντρώθηκαν και καθάρισαν τις ακτές στο ύψος του Πανεπιστημίου. Στη δράση αυτή συλλέχθηκαν 79 κιλά απορριμμάτων με το μεγαλύτερο μέρος αυτών (53%) να αποτελείται από πλαστικά είδη.

Συνολικά και στις δύο δράσεις συμμετείχαν 60 εθελοντές και εθελόντριες, ενώ αναδείχθηκε η αναγκαιότητα εφαρμογής αποτελεσματικών διαχειριστικών πρακτικών για τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών, συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσής τους.

• Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο, όπου έγινε ενημέρωση για το θέμα της ανακύκλωσης των πλαστικών καπακιών και πώς αυτή μπορεί να ωφελήσει περαιτέρω την κοινωνία, μέσω της χορήγησης αμαξιδίων σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.

Την ενημέρωση παρακολούθησαν συνολικά 40 άτομα, προερχόμενα από διαφορετικούς χώρους όπως την πανεπιστημιακή κοινότητα, τη μαθητική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και τοπικές εθελοντικές οργανώσεις. Εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επέκταση και γενίκευση αντίστοιχων δράσεων με την τοποθέτηση κάδων σε περισσότερα σχολεία, ώστε να γίνεται οργανωμένα και συντονισμένα η συλλογή τους.

• Εγκαταστάθηκαν κάδοι συλλογής πλαστικών καπακιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο 2ο και στο 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου.
Ομάδα του Πανεπιστημίου θα συλλέγει τα καπάκια ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα τα αποστέλλει σε ειδικευμένη εταιρεία στην Αθήνα, η οποία με τη σειρά της θα τα χρησιμοποιεί για την κατασκευή αναπηρικών αμαξιδίων και άλλου ιατρικού εξοπλισμού για χρήση στη Λέσβο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος/Με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να ευαισθητοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί το σύνολο της κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της ρύπανσης των ακτών και της θάλασσας από απορρίμματα που προκύπτουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

To top