Δια ζώσης το νέο ακαδημαϊκό έτος στα Πανεπιστήμια

Δια ζώσης το νέο ακαδημαϊκό έτος στα Πανεπιστήμια

Από 1 Οκτωβρίου η εκπαιδευτική διαδικασία για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα ΑΕΙ θα πραγματοποιείται δια ζώσης, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό κλπ, καθώς και όσοι εισέρχονται στους χώρους των ΑΕΙ, οφείλουν να είναι κάτοχοι είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης, είτε βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακών ελέγχων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε και αφορά στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

Επιπλέον, η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που ίσχυσαν και κατά την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2021.

Ειδικότερα, η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης,  είτε δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακού ελέγχου (rapid test ή μοριακού PCR) από φοιτητές, μέλη Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία, καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό.

Όσον αφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους κάθε φορέα αντίστοιχα.

To top